VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Mi-chê 6:8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/20/2021; P: 6/25/2021; 516 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 17:58:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 4:6-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/20/2021; P: 6/24/2021; 106 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 19:10:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:6/20/2021; P: 6/24/2021; 113 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 11:5:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:29-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/20/2021; P: 6/23/2021; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 14:4:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42,49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/20/2021; 114 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 0:44:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/20/2021; 163 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 8:42:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/20/2021; P: 6/30/2021; 512 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 6:56:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 739 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 19:10:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:1-19; Châm-ngôn 13:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/21/2020; P: 6/22/2020; 345 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 20:27:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:5-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/21/2020; P: 6/23/2020; 566 xem 4 lưu
Xem lần cuối 27.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.