VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Thi-thiên 89:1-18;
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 734 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 15:0:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:1-3; 1 Giăng 3:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2017; P: 1/12/2017; 1023 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:6:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 763 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/12/2024 0:10:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 830 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 20:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 601 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 20:37:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 667 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 19:11:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2016; P: 12/12/2016; 516 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:6:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 673 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:6:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 715 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:7:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/6/2016; P: 11/7/2016; 755 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 7:40:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 49  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.