VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Cô-lô-se 2:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 839 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 17:6:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:8-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 752 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 17:5:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 737 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:5:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2016; 811 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:5:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 656 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:5:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 1078 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:5:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 1067 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 9:23:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 881 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 18:38:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 970 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/12/2024 10:22:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 893 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 6:41:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 49  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.