VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 358 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 4:9:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-5; Giăng 1:10-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 305 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 15:58:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 387 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 22:48:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 543 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 12:33:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 406 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 3:46:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 401 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 19:17:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/5/2017; P: 11/7/2017; 350 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 11:36:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 455 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 9:48:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 478 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 15:57:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 374 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 23:11:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.