VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Rô-ma 15:14-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/30/2015; P: 8/31/2015; 766 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:53:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 573 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 11:14:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:13-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 566 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 22:17:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18; Rô-ma 8:28-38; 2 Cô-rinh-tô 4:7-12
Pastor Michael Faber
C:8/2/2015; P: 8/3/2015; 767 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 14:22:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 936 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:50:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:17; Lu-ca 12:4-5; 1 Phi-e-rơ 1:13-17
Pastor Michael Faber
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 612 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 3:3:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Đinh Văn Tư
C:7/5/2015; P: 7/6/2015; 1146 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 1:29:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1094 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:40:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 367 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:47:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 484 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 17:6:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 39  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.