VietChristian
VietChristian
httl.org

Mác 9:14-29
Pastor Michael Faber
C:2/8/2015; 339 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 3:10:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 530 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 14:36:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 471 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/1/2019 11:37:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 473 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/3/2019 3:34:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 593 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 3:5:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Pastor Michael Faber
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 415 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 5:2:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 395 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 0:21:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 1043 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 19:37:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 397 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/3/2019 4:39:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Pastor Michael Faber
C:12/7/2014; P: 12/15/2014; 313 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 3:24:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 36  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.