VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 519 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 4:26:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 393 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 12:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:27-10:10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 497 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 8:9:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23; Giăng 10:11-18
Pastor Michael Faber
C:3/1/2015; 585 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 12:20:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 501 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 0:25:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 446 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 5:42:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:14-29
Pastor Michael Faber
C:2/8/2015; 352 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 5:18:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 536 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 17:10:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 476 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 8:10:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 484 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 8:10:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 37  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.