VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 1:19-27
Pastor Michael Faber
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 468 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 7:14:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 441 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 12:44:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 1126 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 7:56:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 438 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 23:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Pastor Michael Faber
C:12/7/2014; P: 12/15/2014; 366 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 11:1:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 655 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 7:46:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 500 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 13:24:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 555 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 0:8:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 877 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:48:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Pastor Michael Faber
C:11/2/2014; 397 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 14:56:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 39  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.