VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 1:19-27
Pastor Michael Faber
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 453 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/26/2020 16:38:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 423 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 21:51:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 1106 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 21:10:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 423 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 20:44:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Pastor Michael Faber
C:12/7/2014; P: 12/15/2014; 349 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 22:26:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 643 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 21:33:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 489 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/26/2020 6:5:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 538 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 20:52:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 856 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 4:46:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Pastor Michael Faber
C:11/2/2014; 386 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 9:19:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 39  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.