VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:8-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/23/2012; 455 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 3:36:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/16/2012; 388 xem
Xem lần cuối 1/13/2021 20:41:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:68-79
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2012; 585 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 16:10:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Pastor Michael Faber
C:12/2/2012; 399 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 22:46:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/21/2012; 399 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:4:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:1-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/18/2012; 682 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 4:22:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:31-50
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/11/2012; 570 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 2:16:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:11; Ma-thi-ơ 6:25-33
Pastor Michael Faber
C:11/4/2012; 561 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 5:32:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/28/2012; 666 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 3:48:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/21/2012; 622 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:29:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 39  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.