VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:8-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/23/2012; 446 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 1:15:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/16/2012; 369 xem
Xem lần cuối 10/14/2020 21:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:68-79
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2012; 560 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 5:47:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Pastor Michael Faber
C:12/2/2012; 380 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:18:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/21/2012; 385 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 21:1:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:1-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/18/2012; 669 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 11:9:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:31-50
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/11/2012; 549 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 8:12:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:11; Ma-thi-ơ 6:25-33
Pastor Michael Faber
C:11/4/2012; 548 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 3:12:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/28/2012; 645 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 1:59:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/21/2012; 611 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 12:2:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 39  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.