VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 535 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 12:26:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 1654 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 11:57:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 594 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 13:42:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/20/2016; 356 xem
Xem lần cuối 7/3/2020 2:25:30
Đọc  Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 1632 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 22:33:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1923 xem 41 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 21:11:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-46
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 593 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 3:10:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/29/2015; P: 3/31/2015; 1809 xem 24 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 15:23:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 396 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 0:39:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-44
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 1254 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 13:54:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.