VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/7/2014; P: 12/9/2014; 405 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/7/2020 2:1:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 427 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 14:33:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 9:1
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 426 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 0:56:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:27-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/9/2014; 375 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 8:14:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/2/2014; 298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 17:9:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:12-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/26/2014; 286 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/7/2020 17:48:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:20-23
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/19/2014; 313 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 7:14:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/12/2014; 369 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 18:6:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/28/2014; 417 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 9:30:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 469 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/9/2020 2:22:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.