VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ê-xơ-tê 2:20; Cô-lô-se 3:18-25
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/8/2014; 1249 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 14:4:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/8/2014; 1355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 17:41:25
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 2
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/16/2013; 1319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 4:43:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/16/2013; 464 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/23/2021 3:49:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:7
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/16/2013; 1354 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/30/2021 20:2:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42; Lu-ca 8:49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/16/2013; 815 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 22:31:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/16/2013; 1567 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/28/2021 17:24:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:24-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2013; 1225 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 13:22:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/16/2013; 1260 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 12:2:39
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 727 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/2/2021 8:17:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.