VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-xơ-tê 2:20; Cô-lô-se 3:18-25
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/8/2014; 1197 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/18/2020 3:48:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/8/2014; 1317 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 19:29:17
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 2
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/16/2013; 1206 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 14:28:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/16/2013; 438 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 19:59:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:7
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/16/2013; 1320 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 23:57:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42; Lu-ca 8:49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/16/2013; 746 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 15:20:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/16/2013; 1523 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 16:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:24-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2013; 1170 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 17:5:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/16/2013; 1210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 22:44:27
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 681 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 5:49:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.