VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Phi-e-rơ 3:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1262 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 0:15:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:3-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1647 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 8:46:2
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1220 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 19:23:59
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1305 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 16:10:47
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1115 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 15:52:27
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1321 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/6/2021 2:36:50
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-6:4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1500 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 18:11:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1539 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 19:35:23
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 5:17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 924 xem
Xem lần cuối 6/9/2021 19:42:28
Xem  Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1096 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 1:30:15
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 16  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.