VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 12:1-21
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:9/2/2003; 2454 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 13:41:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 35:1-10
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:9/2/2003; 2160 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 4:5:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2760 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 21:48:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2750 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 21:43:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2748 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 4:57:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:42-5:11
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/2/2001; 1464 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 14:39:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:12-19
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/2/2001; 1638 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 11:0:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.