VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chỉ Vì Một Chiếc Muỗng

Nhã-ca 2:15; Ma-thi-ơ 28:19-20; Giăng 3:1-16
Claudio Freidzon
C:3/6/2015; 334 xem
Xem lần cuối 12/1/2018 3:24:14
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chết Nhưng Chưa Hết

Ma-thi-ơ 19:29; Giăng 3:15; Giăng 6:47; 1 Giăng 2:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/13/2013; P: 12/27/2016; 99 xem
Xem lần cuối 11/19/2018 13:42:2
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tin Lành Cứu Rỗi

Giăng 1:12; Giăng 3:36
Nguyễn Sinh
C:12/9/2015; 240 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 5:46:22
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Giáng Thế (Kỳ 2)

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/11/2018; 6 xem
Xem lần cuối 50.79 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sao Chúa Giê-su Giáng Sinh? (Kỳ 3)

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/5/2018; 41 xem
Xem lần cuối 12/11/2018 1:44:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tặng Phẩm Của Chúa

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/4/2018; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 3:25:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mỉm Cười

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/27/2018; 64 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 5:48:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngài Đã Ở Tại Đó

Giăng 3:16b
Max Lucado
C:11/13/2014; 202 xem
Xem lần cuối 12/4/2018 2:19:57
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Giăng 3;
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/14/2018; 1 xem
Xem lần cuối 12/10/2018 11:53:11
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Khác Cảm Xúc

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 3:6; Thi-thiên 119:89
Kenneth Hagin
C:12/10/2015; 321 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 15:18:18
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm