VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Trung Tín Cho Đến Chết

Thi-thiên 23; Phi-líp 3:14
Thanh Ngân
C:8/29/2017; P: 8/29/2018; 66 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 21:44:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đặc Ân Từ Chúa Phục Sinh

Công-vụ các Sứ-đồ 4:33; Phi-líp 3:10-11
M. Jeudi
C:9/26/2013; 183 xem
Xem lần cuối 1/8/2019 5:33:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Kinh Nghiệm Của Tôi Với Ân Điển

1 Cô-rinh-tô 1:26; Phi-líp 3:4-10; Thi-thiên 139:16
John Bevere
C:1/21/2016; 240 xem
Xem lần cuối 1/9/2019 9:52:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhắm Mục Đích Mà Chạy

Phi-líp 3
M. Jeudi
C:1/10/2019; 45 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 18:14:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tưởng Đàng Khác

Phi-líp 3:12-16
M. Jeudi
C:7/23/2015; 181 xem
Xem lần cuối 12/29/2018 2:27:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thói Quen Phước Hạnh: Buông Bỏ

Phi-líp 3:13-14
Rick Warren
C:2/13/2016; 267 xem
Xem lần cuối 12/24/2018 19:0:56
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích

Phi-líp 3:14
VPNS
C:4/1/2016; P: 3/30/2016; 221 xem
Xem lần cuối 1/8/2019 1:33:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chạy

Phi-líp 3:14
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 3/31/2014; 232 xem
Xem lần cuối 12/29/2018 19:35:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quên

Phi-líp 3:14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/25/2018; 97 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/13/2019 2:26:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong

Phi-líp 3:14; 2 Sử-ký 26
John Bevere
C:9/6/2018; 54 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 21:37:0
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm