VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Khoẻ Mạnh

Ê-phê-sô 6:10; Cô-lô-se 1:11; 2 Ti-mô-thê 1:7; 2 Ti-mô-thê 2:1
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/3/2016; 105 xem
Xem lần cuối 7/14/2018 8:24:56
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ưu Tiên Của Thánh Khiết

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5; 2 Ti-mô-thê 2:22
Bayless Conley
C:8/28/2014; 295 xem
Xem lần cuối 8/8/2018 18:5:4
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Các Căn Bản Của Việc Làm Môn Đệ Là Gì?

2 Ti-mô-thê 2:2
Stephen Davey
C:4/9/2015; P: 4/11/2015; 219 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/9/2018 16:26:47
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Gương Gây Dựng Lãnh Đạo Của Chúa Giê-xu

2 Ti-mô-thê 2:2; Các Quan Xét 7
Malcolm Webber
C:12/24/2014; 232 xem
Xem lần cuối 7/26/2018 5:32:6
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Bạn Không Cần Trở Thành Người Hoàn Hảo, Chỉ Cần Thánh Khiết Để Được Chúa Sử Dụng

2 Ti-mô-thê 2:21; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:10/20/2016; 242 xem
Xem lần cuối 8/14/2018 5:30:33
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chống Trả

2 Ti-mô-thê 2:25
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 3/9/2014; 237 xem
Xem lần cuối 8/2/2018 20:25:16
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm