VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Sử-ký 4:9-10; Gia-cơ 4:2
Greg Smalley
C:11/16/2011; P: 7/7/2020; 688 xem
Xem lần cuối 7/13/2020 14:52:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:32; Gia-cơ 4:8
Rick Warren
C:4/27/2017; 194 xem
Xem lần cuối 6/27/2020 13:52:37
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Ga-la-ti 5:19-23; Gia-cơ 4:6; 2 Phi-e-rơ 1:5-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2019; 168 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 12:36:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-12; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-27; Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/7/2020; P: 1/11/2020; 172 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 19:32:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13; Gia-cơ 4:7
John Bevere
C:4/13/2013; P: 5/18/2020; 547 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2020 22:27:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-2
John White
C:4/22/2017; 163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 10:46:25
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 4:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/6/2020; 49 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2020 1:52:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:14
Good News
C:2/9/2020; 61 xem
Xem lần cuối 7/12/2020 18:20:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/9/2016; P: 4/15/2016; 210 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 12:20:26
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 4:7; Thi-thiên 119:11
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/25/2015; 198 xem
Xem lần cuối 6/22/2020 17:53:29
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm