VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Dâng Phần Mười Thời Gian Và Khả Năng Của Bạn

Bill Bright
C:10/11/2018; 59 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 21:28:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Buộc Ta Phải Nói Cho Người Khác

Bill Bright
C:8/31/2018; 40 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 21:28:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Muốn Chúng Ta Yêu Người Lân Cận Mình

Bill Bright
C:8/3/2018; 68 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 21:28:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quyền Vĩ Đại Của Sự Dâng Hiến

Lu-ca 6:38-39; Phi-líp 2:13
Bill Bright
C:7/26/2018; 83 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 21:29:2
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tự Do Về Tài Chánh

Lu-ca 12:42-43; Lu-ca 16:10-11; Phi-líp 4:11
Bill Bright
C:5/10/2018; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 21:29:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Biết Những Sự Lựa Chọn Nào Là Tốt Nhất Cho Bạn

Giê-rê-mi 29:11; Gia-cơ 1:2-4; Rô-ma 5:3-4
Bill Bright
C:4/14/2018; 166 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 21:29:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Làm Một Người Ủng Hộ Sự Công Bình Nơi Bạn Sống

2 Sử-ký 7:14
Bill Bright
C:4/7/2018; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 21:29:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tìm Kiếm Chúa Trước Và Xây Khỏi Ràng Buộc Của Đời

1 Phi-e-rơ 1:3-4
Bill Bright
C:2/23/2018; 118 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 21:29:20
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Chúc Phước Và Trừng Phạt

Thi-thiên 32:12
Bill Bright
C:1/11/2018; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 21:29:25
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Những Huyền Thoại Về Tiền Bạc

1 Ti-mô-thê 6:10
Bill Bright
C:1/10/2018; P: 1/10/2019; 69 xem
Xem lần cuối 49.58 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 27  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm