VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Quê Hương Mới

Hê-bơ-rơ 11:13-16
VPNS
C:11/1/2018; P: 10/31/2018; 72 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:37:40
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lẽ Thật Về Ân Sủng Ít Được Biết Đến

2 Cô-rinh-tô 12:9; 2 Phi-e-rơ 1:2-3; Công-vụ các Sứ-đồ 11:23
John Bevere
C:11/22/2018; 50 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin, Tình Yêu, Và Lòng Biết Ơn

Bạch-Tuyết
C:11/18/2018; 53 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 12:5:22
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hành Trình Của Tôi Để Gặp Đức Thánh Linh (Phần 1)

Nhã-ca 3:4
Andres Bisonni
C:11/1/2018; 63 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:37:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Cầu Thay

Ê-xê-chi-ên 37; Đa-ni-ên 9; Ga-la-ti 4:19; Ê-sai 66:8
Bill Norton
C:11/30/2018; 38 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ba Sai Lầm Cần Tránh Khi Tìm Kiếm Ý Muốn Chúa

Thi-thiên 37:23-24; 1 Giăng 4:18
Rick Warren
C:7/27/2018; 144 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 8:6:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngọn Nến Bình An (Kỳ 2)

Giăng 14:27
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/21/2018; 20 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:31:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chân Trời Mới 04/2014

VPNS
C:4/7/2014; 1423 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:49:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cảm Tạ Chúa

Ê-phê-sô 5:19-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/21/2018; 43 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

8 Cách Để Cầu Nguyện

Christianity Today
C:10/3/2011; 2068 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 1:45:31
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm