VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Vấp Ngã

1 Sa-mu-ên 21
M. Jeudi
C:4/6/2017; 71 xem
Xem lần cuối 6/17/2017 8:55:34
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đức Tin Nhìn Thấy Mình Qua Đôi Mắt Thiên Chúa

1 Giăng 4:4
Joyce Meyer
C:4/22/2017; 61 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 2:55:23
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đức Chúa Trời Ban Ánh Sáng Để Chúng Ta Tiến Bước

Châm-ngôn 119:30
Rick Warren
C:5/5/2017; 48 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 2:51:10
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Lời Chúa Mở Khóa Tiềm Năng Của Bạn

Giăng 8:31b-32
Rick Warren
C:2/23/2017; 116 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 9:40:46
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Tôi Và Thánh Kinh

Giăng 5:30; Giăng 5:40
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 3/20/2016; 432 xem
Xem lần cuối 6/14/2017 2:25:30
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Cách Chúa Dùng

1 Sa-mu-ên 16:1-23
M. Jeudi
C:2/16/2017; 116 xem
Xem lần cuối 6/18/2017 15:44:1
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Khi Chúa Ra Tay

1 Sa-mu-ên 17
M. Jeudi
C:3/10/2017; 99 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 9:57:31
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Có Chúa Ở Cùng

1 Sa-mu-ên 17
M. Jeudi
C:3/1/2017; 98 xem
Xem lần cuối 6/14/2017 13:27:16
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Quên Đi Niềm Đau Của Bạn

Cô-lô-se 3:13
Rick Warren
C:1/5/2017; 157 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 3:2:56
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Xin Chúa Tha Thứ

Dân-số Ký 14:19
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/13/2017; P: 4/22/2017; 39 xem
Xem lần cuối 6/3/2017 19:41:23
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  7 / 239  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm