VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Sống Với Lời Chúa

Thi-thiên 119:89-96
M. Jeudi
C:9/29/2017; 43 xem
Xem lần cuối 11/19/2017 10:13:0
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Ngủ Đi Con Gái Của Ba! - Một Lời Ru Thật Xúc Động

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2017; 119 xem
Xem lần cuối 11/6/2017 10:29:19
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Nhược Điểm Của Chúng Ta

Lu-ca 22:31-32
Neil Anderson
C:8/11/2016; 389 xem
Xem lần cuối 11/22/2017 13:59:24
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Tại Sao Bạn Cần Một Gia Đình Hội Thánh

2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 4:6-7; Lê-vi Ký 23:3a; Công-vụ các Sứ-đồ 2:46
Rick Warren
C:11/3/2016; 310 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 1:33:42
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chân Trời Mới 8/2017

VPNS
C:8/24/2017; 72 xem
Xem lần cuối 11/22/2017 7:12:31
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Mỗi ngày Chúa Cho Cơ Hội để Giúp Người Khác

Châm-ngôn 3:27
Rick Warren
C:7/13/2017; 103 xem
Xem lần cuối 11/20/2017 2:42:34
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Làm Thế Nào Để Kinh Nghiệm Tình Thương Và Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 7:14-25
Bill Bright
C:7/13/2017; 89 xem
Xem lần cuối 11/4/2017 13:40:18
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Con Đường Gian Khổ

Giăng 12:24-26
M. Jeudi
C:9/13/2017; 53 xem
Xem lần cuối 11/20/2017 15:50:52
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Sống Chân Thật

Châm-ngôn 24:17;
M. Jeudi
C:9/20/2017; 46 xem
Xem lần cuối 11/19/2017 20:2:11
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Hãy Đợi, Chắc Sẽ Đến

Ha-ba-cúc 2:3
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/14/2017; P: 10/21/2017; 26 xem
Xem lần cuối 11/24/2017 13:49:19
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  7 / 250  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm