VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/04/15: Xin cầu nguyện cho Ratners và hội thánh. Họ nhóm lại tại một trường học. Họ không những giảng Tin Lành vào những ngày Chúa Nhật mà còn có mối quan hệ đặc biệt với nhà trường và cộng đồng.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/04/15: – Dân tộc La Hủ: Dân số 9,651. Có 500 người tin Chúa. Mặc dù có hàng chục ngàn tín hữu La Hủ ở Châu Á, ít thân nhân của họ ở VN nghe nói về Tin Lành hoặc Danh Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp những nhà truyền giáo có khải tượng và chuyên tâm rao giảng đạo Chúa cho người La Hú và cho tín hữu La Hú ở những nước khác được kêu gọi đến VN.

Xem Thêm83,730
118,029,015