VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/04/16: Xin cầu nguyện cho Kempton và 5 đứa con của họ đang phục vụ ở East St, Louis, Missouri. Cầu nguyện cho công việc của họ qua nhà thờ của họ, đó là nhà thờ “thành phố của niềm vui thông công”.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/04/16: – Dân tộc Lào: Dân số 14,928. Chưa có người tin Chúa. Xin Chúa cho dân tộc Lào sớm có người tin nhận Chúa để vượt thoát sự sợ hãi, mê tín, và thờ cúng tà ma. Xin Chúa sai phái các giáo sĩ đến giới thiệu về Chúa để họ mở lòng tiếp nhận Tin lành.

Xem Thêm83,728
118,027,672