VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/06/13: Một mục sư ở Detroit đã bị đe dọa đến tánh mạng của ông vì ông có một hội thảo dành cho thanh thiếu niên gặp khó khăn trong việc xác định giới tính của mình. Ông phải hủy bỏ buổi hội thảo. Xin cầu nguyện cho ông và hội thánh của ông trong công việc chia sẻ lẻ thật với các thiếu niên này.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/06/13: – HT Võ Ðắt, MS Võ Hoàng Hà. Xin Chúa thêm ơn, sức mới cho đầy tớ Chúa để thăm viếng và chăm sóc con dân Ngài; xin Chúa cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, qua đó giúp nhiều người mạnh dạn đi ra chia sẻ Tin Mừng cho đồng bào.

Xem Thêm75,492
107,848,512