VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/06/14: Xin cầu nguyện cho mục vụ HomePlace, được hổ trợ qua tổ chức Nhà Trẻ Em Baptist Louisiana. Mục vụ này cung cấp nhà ở và giúp đỡ cho các bà mẹ gặp khó khăn mà phải lo cho các con nhỏ mình. Họ được khuyến khích và hướng dẫn qua các chương trình đào tạo, giúp tìm việc, và chia sẻ tình yêu của Chúa.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/06/14: – HT Mé Pu 2 (K Ho), MS Huỳnh Văn Tùng; HT Trà Tân, MSNC Nguyễn Phục Hưng; HT Thuận Hòa, MSNC Nguyễn Đức Thắng KN. Xin Chúa cho các đầy tớ Chúa được ơn trong việc gây dựng HT; xin Chúa cho có định hướng cụ thể trong việc phát triển công tác chăm sóc, chứng đạo cá nhân.

Xem Thêm75,490
107,848,207