VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/08/11: Tại Ấn Độ vào tháng Giêng, xác của Mục sư Gideon bị phát hiện vì có người đã treo cổ ông trên mái nhà thờ của ông. Thân nhân của ông tin rằng những kẻ cực đoan theo Đạo Hindu--Ấn Độ--đã giết ông vì họ đã đe dọa ông nhiều lần. Xin cầu nguyện cho gia đình và nhà thờ của mình.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/08/11: – H. Ðịnh Quán: HT Phú Túc, MSNC Phạm Hữu Xuân QN; HT Phú Tân, MSNC K’Long QN. Xin cầu nguyện Chúa ban ơn, khải tượng cho quý đầy tớ Chúa, giúp con dân Chúa ổn định trong công việc làm ăn và dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày và xin Chúa thêm ơn để mỗi con dân Chúa luôn luôn là chứng nhân cho Ngài.

Xem Thêm83,835
118,235,293