VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/08/12: Xin cầu nguyện cho các vị mục sư và các lãnh đạo giáo hội ở Israel và các vùng lãnh thổ Palestine đang bị nặng nhọc với những thách thức và lo lắng cho các tín hữu trong hội thánh của họ. Xin cầu nguyện cho sự thống nhất giữa các cộng đồng Cơ Đốc nhỏ ở vùng Gaza.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/08/12: – H. Ðịnh Quán: HT Suối Dzui, MS Ðiều Văn Nhậu; HTN Suối Ðục, MSNC Ðiểu Phương. Xin Chúa tiếp trợ cho tôi con Chúa tại đây cả thuộc thể lẫn thuộc linh, và cho HT phát triển việc học Lời Chúa qua các nhóm nhỏ, Trường Chúa Nhật, và giờ tĩnh nguyện để HT được nóng cháy, được Chúa thêm năng lực để phá bỏ tinh thần trì trệ và đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân.

Xem Thêm83,834
118,233,961