VietChristian
VietChristian
nghe.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2018/09/15: TWR xin chúng ta cầu nguyện cho đài phát thanh của họ ở Malawi có thể tiếp tục ban niềm hy vọng cho đất nước này vì đang gặp phải những tình trạng thiếu lương thực.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/09/15: – Bang Nebraska: Các HT CMA: HT Lincoln, MS Võ Thanh Bình; HT Omaha, MS Chế Anh Liệt. Bang Kansas: Các HT Báp-tít: HT Emmanuel, MS Nguyễn Thanh Bình; HT Metropolitan, MS Lê Thy Lam; HT Garden City, chưa có người chăn. Xin Chúa thêm sức mới trên người lãnh đạo giúp tín hữu sâu nhiệm trong Lời Chúa; cho con cái Chúa ham thích Lời Ngài và tích cực chia sẻ niềm tin. Xin Chúa cho HT Garden City sớm có người chăn.

Xem Thêm101,048
134,977,185