VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2018/09/16: Tuần lễ cầu nguyện cho truyền giáo trong tiểu bang và chương trình dâng hiến Georgia Barnette sẽ bắt đầu ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 23 tháng 9. Xin tham gia với phụ nữ khắp tiểu bang trong việc nghiên cứu về truyền giáo, cầu nguyện cho truyền giáo, và dâng hiến cho truyền giáo.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/09/16: – Bang Oklahoma: Các HT Báp-tít: HT Tây Bắc Oklahoma, MS Nguyễn Linh Ân; HTTL Nguyên Thủy, MS Cao Mạnh Nhẫn; HT Tulsa, MS Lê Khắc Linh. Xin Chúa ban ơn sức trên đầy tớ Chúa và giúp con cái Ngài tăng trưởng trong đức tin và mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm cho đồng bào.

Xem Thêm



101,047
134,976,664