VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/10/12: Xin cầu nguyện cho việc bảo vệ các cuộc hôn nhân của các học sinh thần học với vợ của họ ở Malawi. Các học sinh cách xa vợ mình trong suốt những năm học.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/10/12: – H. Bù Đăng. HT Sơn Hòa 2, MS Điểu M Dung; HT Sơn Lan, MSNC Điểu Krăc; HT Bù Lố, MSNC Điểu Bép; HT Mur Mle, MS Điểu Bình. Xin Chúa cho tinh thần học Lời Chúa và truyền giảng của con dân Chúa được đẩy mạnh, mở rộng và nhân lên, xin Chúa dẫn dắt các bạn thanh niên trong HT dấn thân trong sự phục vụ Chúa.

Xem Thêm78,611
110,253,908