VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/10/13: Xin cầu nguyện cho Phúc Âm mang lại hòa bình và an ủi cho các gia đình ở Trung Á, Châu Phi và Trung Đông, những người bị di tảng khỏi nhà của họ bởi vì bạo lực và xung đột chủng tộc.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/10/13: – H. Bù Đăng. HT Bù Bù Tôl, MSNC Điểu Molue; HT Bù Nhâu, MSNC Điểu Uy; HT Bình An, MSNC Hồ Trần Đăng Huy. Xin Chúa ban ơn, hướng dẫn người chăn trong việc gây dựng HT, cho con dân Chúa lòng khao khát Lời Chúa, đức tin mạnh mẽ, trưởng thành hầu qua đó giúp người mới và người trẻ theo gương sống đạo.

Xem Thêm78,609
110,252,857