Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Thì Quí Báu Trong Tầm Mắt Của Ngài1/25/2020 16:55:224534
2Cái Bông Tuyết Nhỏ1/25/2020 20:3:87466
3Công Viên Nô Đùa Khủng Long1/25/2020 8:36:563046
4Cú Đánh Mạnh Thú Vị Của Sanh Nhật1/25/2020 9:54:562970
5Cậu Bé Trai Người Mà Mất Chiếc Thuyền Của Cậu Ta1/25/2020 15:56:2311565
6Con Bướm Kỳ Lạ1/24/2020 19:35:374614
7Con Sao Biển Kỳ Lạ1/25/2020 6:5:249315
8Những Đứa Bé, Bạn Thì Đặc Biệt1/25/2020 12:22:513017
9Những Con Ếch1/25/2020 18:17:104817
10Thượng Đế Biết Tên Tôi1/25/2020 2:17:13676
11Trên Hết, Chúa Giê-xu Yêu Em!1/25/2020 15:30:174267
12Và Thượng Đế Cũng Tạo Nên Bạn Nữa!1/25/2020 19:42:253230

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,843
146,356,679