Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Thì Quí Báu Trong Tầm Mắt Của Ngài12/2/2023 16:4:265718
2Cái Bông Tuyết Nhỏ12/7/2023 7:2:58969
3Công Viên Nô Đùa Khủng Long12/4/2023 2:53:203922
4Cú Đánh Mạnh Thú Vị Của Sanh Nhật12/5/2023 8:7:73636
5Cậu Bé Trai Người Mà Mất Chiếc Thuyền Của Cậu Ta12/7/2023 5:39:217703
6Con Bướm Kỳ Lạ12/4/2023 19:25:75468
7Con Sao Biển Kỳ Lạ12/5/2023 6:3:1310285
8Những Đứa Bé, Bạn Thì Đặc Biệt12/4/2023 22:33:273837
9Những Con Ếch12/4/2023 4:30:115642
10Thượng Đế Biết Tên Tôi12/1/2023 6:41:504475
11Trên Hết, Chúa Giê-xu Yêu Em!12/5/2023 6:2:425078
12Và Thượng Đế Cũng Tạo Nên Bạn Nữa!12/2/2023 17:43:344119

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,966
240,621,869