VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Sao Không Thấy

Sáng-thế Ký 1:1; Thi-thiên 16:11; Gia-cơ 4:14; 1 Giăng 2:25
Tiểu Minh Ngọc
C:7/31/2015; P: 5/11/2016; 174 xem
Xem lần cuối 7/11/2018 0:27:35
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lời Chúc Giáng Sinh Và Năm Mới

Thi-thiên 119:89; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 16:2
Tiểu Minh Ngọc
C:12/17/2016; P: 12/27/2016; 175 xem
Xem lần cuối 7/2/2018 17:15:54
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 42 xem
Xem lần cuối 6/11/2018 22:8:34
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 72 xem
Xem lần cuối 6/25/2018 9:22:59
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Xin Chúa Đoái Xem

Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/25/2017; P: 12/19/2017; 46 xem
Xem lần cuối 7/15/2018 23:49:55
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Gặp Ngài…

Ê-sai 49:15; Thi-thiên 16:2; Thi-thiên 16:8
Tiểu Minh Ngọc
C:3/2/2016; 194 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 23:0:56
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Mỗi Buổi Sáng

Ca-thương 3:23; Thi-thiên 16:2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/10/2013; 365 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 23:8:44
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Của Sự Sống

Công-vụ các Sứ-đồ 3:15; Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 36:9
Tiểu Minh Ngọc
C:3/30/2018; 60 xem
Xem lần cuối 7/13/2018 3:39:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đường Đi Theo Chúa

Rô-ma 8:39; Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/25/2018; 70 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 12:27:12
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 16

Trang Chủ | Vườn Thơ