VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Sao Không Thấy

Sáng-thế Ký 1:1; Thi-thiên 16:11; Gia-cơ 4:14; 1 Giăng 2:25
Tiểu Minh Ngọc
C:7/31/2015; P: 5/11/2016; 169 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 18:20:45
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Lời Chúc Giáng Sinh Và Năm Mới

Thi-thiên 119:89; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 16:2
Tiểu Minh Ngọc
C:12/17/2016; P: 12/27/2016; 166 xem
Xem lần cuối 4/14/2018 6:43:2
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 36 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 16:39:28
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 62 xem
Xem lần cuối 4/19/2018 21:49:30
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Xin Chúa Đoái Xem

Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/25/2017; P: 12/19/2017; 37 xem
Xem lần cuối 4/25/2018 21:15:1
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Gặp Ngài…

Ê-sai 49:15; Thi-thiên 16:2; Thi-thiên 16:8
Tiểu Minh Ngọc
C:3/2/2016; 185 xem
Xem lần cuối 4/25/2018 9:32:3
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Mỗi Buổi Sáng

Ca-thương 3:23; Thi-thiên 16:2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/10/2013; 357 xem
Xem lần cuối 4/22/2018 15:20:18
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúa Của Sự Sống

Công-vụ các Sứ-đồ 3:15; Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 36:9
Tiểu Minh Ngọc
C:3/30/2018; 50 xem
Xem lần cuối 4/26/2018 4:40:55
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đường Đi Theo Chúa

Rô-ma 8:39; Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/25/2018; 56 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 1:42:56
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 16

Trang Chủ | Vườn Thơ