VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Sao Không Thấy

Sáng-thế Ký 1:1; Thi-thiên 16:11; Gia-cơ 4:14; 1 Giăng 2:25
Tiểu Minh Ngọc
C:7/31/2015; P: 5/11/2016; 181 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 8:35:15
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Chúc Giáng Sinh Và Năm Mới

Thi-thiên 119:89; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 16:2
Tiểu Minh Ngọc
C:12/17/2016; P: 12/27/2016; 183 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 20:49:19
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Là Phước Hạnh Đời Tôi

Thi-thiên 16
Hoa Phụng Tiên
C:10/10/2018; 15 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 6:14:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 57 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 3:18:57
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 86 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 20:16:38
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Xin Chúa Đoái Xem

Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/25/2017; P: 12/19/2017; 57 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 11:26:58
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Gặp Ngài…

Ê-sai 49:15; Thi-thiên 16:2; Thi-thiên 16:8
Tiểu Minh Ngọc
C:3/2/2016; 198 xem
Xem lần cuối 9/23/2018 5:36:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Mỗi Buổi Sáng

Ca-thương 3:23; Thi-thiên 16:2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/10/2013; 369 xem
Xem lần cuối 10/10/2018 7:37:16
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Của Sự Sống

Công-vụ các Sứ-đồ 3:15; Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 36:9
Tiểu Minh Ngọc
C:3/30/2018; 69 xem
Xem lần cuối 10/2/2018 23:14:16
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đường Đi Theo Chúa

Rô-ma 8:39; Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/25/2018; 86 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 13:14:16
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 16

Trang Chủ | Vườn Thơ