VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Sao Không Thấy

Sáng-thế Ký 1:1; Thi-thiên 16:11; Gia-cơ 4:14; 1 Giăng 2:25
Tiểu Minh Ngọc
C:7/31/2015; P: 5/11/2016; 194 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:47:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Chúc Giáng Sinh Và Năm Mới

Thi-thiên 119:89; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 16:2
Tiểu Minh Ngọc
C:12/17/2016; P: 12/27/2016; 210 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 12:3:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Là Phước Hạnh Đời Tôi

Thi-thiên 16
Hoa Phụng Tiên
C:10/10/2018; 31 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:47:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 78 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 20:37:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 99 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:47:56
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xin Chúa Đoái Xem

Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/25/2017; P: 12/19/2017; 63 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 6:59:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Của Tôi

Thi-thiên 16:2; Giăng 14:6
Tiểu Minh Ngọc
C:12/26/2018; 21 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:45:45
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Có Những Con Đường

Châm-ngôn 1:15; Châm-ngôn 4:14; Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:1/10/2018; P: 1/10/2019; 24 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 3:18:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Gặp Ngài…

Ê-sai 49:15; Thi-thiên 16:2; Thi-thiên 16:8
Tiểu Minh Ngọc
C:3/2/2016; 207 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:48:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mỗi Buổi Sáng

Ca-thương 3:23; Thi-thiên 16:2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/10/2013; 375 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:48:22
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 16

Trang Chủ | Vườn Thơ