VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Dâng Mẹ Đóa Hoa Lòng

Phương Thảo
C:8/25/2012; 2059 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:26:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tuyết Trắng

Phương Thảo
C:8/25/2012; 2041 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 6:13:45
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đắc Thắng Trong Chúa

Phương Thảo
C:8/25/2012; 2020 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:26:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Có Những Ngày

Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Tiểu Minh Ngọc
C:12/18/2018; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 18:33:57
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Đến

Nguyễn Hoàng Yến
C:12/18/2018; 23 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:10:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nắng Mới Vườn Xuân

Phương Thảo
C:8/25/2012; 1960 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 14:21:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ánh Sáng Tin Yêu

Phương Thảo
C:8/25/2012; 1939 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vững Tay Chèo

Phương Thảo
C:8/25/2012; 1933 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mùa Xuân Vĩnh Cửu

Phương Thảo
C:8/25/2012; 1925 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Thanh Hữu
C:11/19/2018; 46 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:21:5
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Vườn Thơ