VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Thân Thể Christ

Hoa Phụng Tiên
C:12/25/2018; 16 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 13:42:22
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lính Giỏi Của Chúa

2 Ti-mô-thê 2:3; Ê-phê-sô 6:11-12; Ê-phê-sô 6:18; Giăng 15:5
Tiểu Minh Ngọc
C:12/7/2018; 30 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:46:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sức Sống Phục Sinh

Phương Thảo
C:9/3/2010; 2381 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:25
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ta Yêu Ngươi Thẳm Sâu

Ê-sai 54:2-10
Hoa Phụng Tiên
C:12/16/2018; 22 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:5:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bài Thơ Cảm Tạ

Thi-thiên 79:13; Thi-thiên 95:2; Thi-thiên 97:12
Tiểu Minh Ngọc
C:11/19/2018; 42 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 12:23:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa

Thi-thiên 8:5; Thi-thiên 119:11; Nhã-ca 5:10
Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 41 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lòng Mẹ Là Một Kỳ Quan

Phương Thảo
C:9/3/2010; 2121 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cậy Trông Duy Chúa

Phương Thảo
C:9/3/2010; 2117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:33
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biết Ơn Trời

2 Cô-rinh-tô 6: 2; Giăng 1:12
Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 39 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lý Do Để Sống

Thi-thiên 139:13; Thi-thiên 36:9; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/25/2018; 53 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 3:11:1
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Vườn Thơ