VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

3C – Ca Ngợi, Cầu Khẩn, Chia Sẻ

1 Sử-ký 16:8
Tiểu Minh Ngọc
C:12/2/2018; 22 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:46:23
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sức Người Sức Chúa

Thi-thiên 28:7; Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 89:13; Thi-thiên 118:14; Ê-sai 40:29; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/8/2018; 50 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Và Hành Động

Gia-cơ 2:22
Thanh Hữu
C:10/11/2018; 48 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:18:3
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Mẹ Tuyệt Vời

Bình Tú Ngọc
C:5/10/2018; 125 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 17:37:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tội Lỗi Khiến Tâm Bất An

Hoa Phụng Tiên
C:12/19/2018; 13 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:5:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ

Khải-huyền 7:17; Khải-huyền 1:8; Ma-thi-ơ 28:19-20; Phi-líp 4:4-5; ; Thi-thiên 23:1
Tiểu Minh Ngọc
C:12/11/2018; 17 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tha Lỗi Cho Nhau

Ma-thi-ơ 6:14-15
Tiểu Minh Ngọc
C:10/19/2018; 43 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:12:20
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cha Là Điểm Tựa Bình Yên

Nguyễn Hoàng Yến
C:6/7/2014; 818 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Di Sản Của Cha

Thanh Hữu
C:6/9/2014; 816 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:28:2
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cứu Rỗi Lạ Lùng

1 Phi-e-rơ 3:18
Hoa Phụng Tiên
C:12/10/2018; 17 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:54:21
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Vườn Thơ