VietChristian
VietChristian
nghe.app

Châm-ngôn 16:24; Ma-thi-ơ 12:37; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29; Gia-cơ 4:11; Lu-ca 6:45
Tiểu Minh Ngọc
C:6/26/2019; 69 xem
Xem lần cuối 10/20/2019 10:6:17
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:17
Thanh Hữu
C:6/20/2019; 45 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 16:28:20
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:13; Thi-thiên 36:9 ; Thi-thiên 96:12-13
Tiểu Minh Ngọc
C:6/19/2019; 51 xem
Xem lần cuối 10/18/2019 20:19:35
Đọc  Chia sẻ
Giáp Văn Ly
C:6/16/2019; 58 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 12:41:9
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:15
Hoa Phụng Tiên
C:6/13/2019; 45 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 1:28:57
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:4
Thanh Hữu
C:6/13/2019; 33 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 3:4:18
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 18:6; Thi-thiên 86:7; Thi-thiên 120:1
Tiểu Minh Ngọc
C:6/12/2019; 64 xem
Xem lần cuối 10/17/2019 9:20:4
Đọc  Chia sẻ
Bình Tú Ngọc
C:6/11/2019; 121 xem
Xem lần cuối 10/15/2019 19:53:51
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-5
Hoa Phụng Tiên
C:6/10/2019; 61 xem
Xem lần cuối 10/10/2019 13:5:10
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 4:1
Thanh Hữu
C:6/6/2019; 65 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 21:32:52
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 274  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ