VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hạnh Phước Thay

Thi-thiên 32:1,2,5,8; Ê-sai 1:18
Hoa Phụng Tiên
C:10/18/2018; 23 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:12:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Dòng Sông Linh Chúa

Giăng 7:38; Ê-xê-chi-ên 47:1-12
Thanh Hữu
C:10/18/2018; 30 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:12:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tin Cậy, Trung Tín, Chờ Đợi

Thi-thiên 37:3; Thi-thiên 56:11; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/15/2018; 51 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:12:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Và Hành Động

Gia-cơ 2:22
Thanh Hữu
C:10/11/2018; 48 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:18:3
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Là Phước Hạnh Đời Tôi

Thi-thiên 16
Hoa Phụng Tiên
C:10/10/2018; 31 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:47:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sức Người Sức Chúa

Thi-thiên 28:7; Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 89:13; Thi-thiên 118:14; Ê-sai 40:29; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/8/2018; 50 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Muốn Anh Phụng Sự Ngài

Xuất Ê-díp-tô Ký 7:16
Hoa Phụng Tiên
C:10/7/2018; 20 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Con Ngươi Của Mắt Ngài

Xa-cha-ri 2:8
Thanh Hữu
C:10/4/2018; 53 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:14
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nước Sống (2)

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:6; Giăng 19:34; Giăng 7:38-39
Hoa Phụng Tiên
C:10/4/2018; 18 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:22
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nói Sao

Truyền-đạo 5:6; Châm-ngôn 15:23
Tiểu Minh Ngọc
C:10/2/2018; 30 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 11:54:19
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ