VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Nước Sống

Ê-sai 55:1; Giăng 4:13-14; Giăng 7:37-38; Rô-ma 10:12-13
Hoa Phụng Tiên
C:9/27/2018; 26 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 0:0:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thiên Nhiên Bài Học Cho Người

1 Sử-ký 29:12
Thanh Hữu
C:9/27/2018; 36 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:44
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ở Trong Thành Thánh Nương Cậy Ngài

Thi-thiên 46
Hoa Phụng Tiên
C:9/23/2018; 23 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bình Luận Chớ Bình Loạn

Ê-phê-sô 2:3; Ê-phê-sô 4:29
Tiểu Minh Ngọc
C:9/23/2018; 30 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đến Như Kẻ Trộm

Khải-huyền 3:3b
Hoa Phụng Tiên
C:9/23/2018; 15 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:56
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thiết Bị Thông Minh

Châm-ngôn 21:30
Thanh Hữu
C:9/22/2018; 35 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:14:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đậm Đà Và Đầy Đủ

Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Tiểu Minh Ngọc
C:9/20/2018; 28 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:14:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhìn Xem Jesus

Hê-bơ-rơ 12:2
Hoa Phụng Tiên
C:9/19/2018; 29 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:14:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhìn Xem Đức Chúa Trời

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:9-10; Ma-thi-ơ 5:8; Giăng 4:24
Hoa Phụng Tiên
C:9/18/2018; 21 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:14:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Gây Dựng, Chớ Gây Gỗ

2 Ti-mô-thê 3:16; Ê-phê-sô 4:29
Tiểu Minh Ngọc
C:9/16/2018; 42 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:14:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ