VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Giáng Sinh: Chúa Đến Cùng Bạn

Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 703 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 9:29:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bết-lê-hem Cho Tôi

Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 44 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:3:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tôi Là Ai?

Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/11/2017; P: 12/23/2017; 284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 1:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

12 Ngày Sửa Soạn Đón Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/13/2015; P: 12/14/2015; 411 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:47:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thực Tâm Thờ Phượng Chúa

Ma-thi-ơ 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/18/2011; 1043 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 23:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Nhà Thông Thái Đánh Mất Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/15/2002; 575 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 21:22:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Kinh Nghiệm Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/25/2011; 788 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 15:23:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tìm Một Ánh Sao

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2022 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 18:47:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng

Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/25/2016; P: 12/28/2016; 945 xem 16 lưu
Xem lần cuối 33.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Các Thầy Bác Sĩ Đông Phương

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1651 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/12/2019 9:3:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.