VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1540 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 0:9:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 391 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 20:40:27
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1247 xem
Xem lần cuối 12/2/2016 18:4:5
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1680 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 22:12:6
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 579 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2016 2:22:38
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 379 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2016 17:51:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 389 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/20/2016 19:48:34
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1237 xem
Xem lần cuối 33.28 phút
Đọc  Chia Sẻ
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 228 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 20:57:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1070 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/3/2016 17:5:21
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng