VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1589 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/18/2017 10:21:40
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 428 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/16/2017 12:13:43
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/18/2017 7:43:25
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1293 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 12:47:29
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1767 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 6:40:37
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Niềm Vui Của Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 244 xem 2 lưu
Xem lần cuối 27.03 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 608 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/14/2017 20:17:36
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 398 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/10/2017 0:9:57
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Bạn Nghĩ Gì Về Đức Chúa Trời Của Mình

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 347 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/15/2017 12:54:58
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 438 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 7:54:10
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng