VietChristian
VietChristian
Hội Thảo Thần Học 2017

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1635 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 2:12:37
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 459 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 6:51:59
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 323 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/8/2017 10:57:25
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1317 xem
Xem lần cuối 11/4/2017 10:17:42
Đọc  Nhắn Tin
Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1818 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/16/2017 9:6:38
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Niềm Vui Của Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 266 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2017 9:35:8
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 621 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/6/2017 9:47:58
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 410 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 19:7:16
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bạn Nghĩ Gì Về Đức Chúa Trời Của Mình

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 365 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2017 6:19:5
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 454 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/19/2017 18:30:55
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng