VietChristian
VietChristian
httl.org

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1568 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/23/2017 6:4:24
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 414 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 23:41:57
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1263 xem
Xem lần cuối 3/28/2017 8:57:54
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1733 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 10:43:48
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 594 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:36:51
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 389 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:25:17
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 407 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 22:26:7
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1266 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 23:54:42
Đọc  Nhắn Tin
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 253 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2017 13:17:34
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1112 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/28/2017 14:9:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng