VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Nhìn Thì Sống

Dân-số Ký 21:1-9; Giăng 3:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/16/2014; 565 xem
Xem lần cuối 12/4/2018 17:4:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thập Tự Giá: Một Giải Pháp Nhiệm Mầu

Dân-số Ký 21:4-9; Giăng 3:14-16
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/29/2013; 530 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 22:18:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đón Nhận Quà Tặng Lớn Nhất

Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 295 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 22:8:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Receive The Greatest Gift

Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 136 xem
Xem lần cuối 11/14/2018 19:26:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 2:10-11; Ê-sai 9:1; Ê-sai 9:5; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2008; 3341 xem 27 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 21:0:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sự Tái Sanh

Sự Tái Sanh

Giăng 3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 989 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 15:19:29
Xem  Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Từ Cha

Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 497 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 8:21:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình yêu không chi so bằng

Giăng 3:11-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/10/2006; 392 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 4:22:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình yêu không chi so bằng

Giăng 3:11-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2009; 410 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 18:46:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Vì Chúa Yêu Thương

Vì Chúa Yêu Thương

Giăng 3:11-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 210 xem
Xem lần cuối 55.89 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.