VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Dân-số Ký 21:1-9; Giăng 3:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/16/2014; 591 xem
Xem lần cuối 4/23/2019 23:21:22
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 21:4-9; Giăng 3:14-16
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/29/2013; 558 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 22:57:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 323 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 5:22:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 153 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 12:46:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/5/2019; P: 4/6/2019; 210 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 20:2:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11; Ê-sai 9:1; Ê-sai 9:5; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2008; 3418 xem 31 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 18:35:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1017 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 23:56:42
Xem  Chia sẻ
Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 531 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:47:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:11-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/10/2006; 419 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 21:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:11-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2009; 432 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 15:27:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.