VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Summer Photo

Tin Lành Cho Kẻ Chăn Chiên Và Tội Nhân

Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/24/2023; P: 12/29/2023; 91 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 9:28:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.