VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Tìm Gặp Được Chúa

Lu-ca 2:16; Giê-rê-mi 29:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/25/2010; 641 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 23:32:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2, Giê-rê-mi 29.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2, Giê-rê-mi 29.

Lễ Giáng Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1, , US125.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Sống Thỏa Vui Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Tinh Thần Giáng Sinh: Hy Vọng (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)1
4Suddenly - Thình lình (Pastor Kevin Kinchen)1
5Vì Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.