VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tại sao Đức Chúa Jêsus nhập thể

Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2005; 430 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 16:38:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Germany11986.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Theo Chúa Giê-su (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Hai Quyền Lực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Ánh Sáng Cho Muôn Dân (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Đấng Cảm Thương (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1
5Nó Rớt Ở Đâu? (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.