VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Tại sao Đức Chúa Jêsus nhập thể

Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2005; 482 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 8:7:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.