VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Kiêng ăn chuẩn bị cho mưa cuối mùa của Chúa

Giô-ên 2:28-29; ; Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18; Giô-ên 2:23-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/31/2011; 881 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 21:27:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-ên 2, , Công-vụ các Sứ-đồ 2, Giô-ên 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-ên 2, , Công-vụ các Sứ-đồ 2, Giô-ên 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US8754.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Hùng Mỗi Ngày Trong Cuộc Sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
2Sự Kinh Khiếp Của Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
3Tấm Lòng Của Mẹ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Cứ Tin (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Đừng Vội Bán Mất Linh Hồn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.