VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/18/2011; 1355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/27/2019 17:26:50
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.


SốKhách từMới xem
1Ben Tre, Vietnam44830.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đặc Sai Mục Đích (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Năm Mới Nếp Sống Mới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Ah-ha-vah (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Đừng Bối Rối Bức Xúc (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Người Cha Kính Sợ Thiên Chúa (Mục Sư Hoàng Siêu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.