VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Ban Đầu: Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 1:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 579 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:0:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, France9211.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)47
2Bí Quyết Hội Thánh Phát Triển (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
3Đời Sống Sung Mãn Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Người Được Cứu (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.