VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Ban Đầu: Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 1:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 465 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 3:47:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US4502.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
2Gìn Giữ Mái Ấm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Ê-li-mê-léc: Bỏ Xứ Ra Đi! (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)3
4Hãy Chổi Dậy Lên Bê-tên Mà Ở (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Người Được Phước (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.