VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Ban Đầu: Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 1:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 473 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.52 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.67 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trung Tín Nhỏ Dẫn Đến Ơn Phước Lớn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Tranh Đua Vào Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Không Muốn Viết Bằng Giấy Và Mực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đá Kỷ Niệm Đời Đời (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.