VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 982 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 15:33:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, Ê-phê-sô 5.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, France1244.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Mừng Sinh Nhật Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Thiên Sứ Báo Tin (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bết-lê-hem Áp-ra-ta (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Em-ma-nu-ên (Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta) (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.