VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 785 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 9:23:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4554.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Giữa Cơn Giông Tố (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Làm Cha Trong Thời Kỳ Khó Khăn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Hãy Vâng Theo Ý Chúa (Mục Sư Hồ Vũ)1
4Vô Hậu Và Ân Hậu (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Chúa, Đấng Soi Sáng (Mục Sư Hồ Thế Nhân)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.