VietChristian
VietChristian
nghe.app

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 776 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 11:25:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, Thailand169.90 phút
2Ashburn, VA, US216.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Tưởng Đơn Giản (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
2Làm Sao Tôi Biết Chúa Thương Tôi (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
3Dạy Con Từ Thuở Còn Thơ (Minh Nguyên)1
470 Tuần Lễ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Môn Đệ Hóa Muôn Dân (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.