VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 783 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.62 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.65 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vô Phương? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Vô Ích? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Vô Duyên? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Hương Thơm Của Sự Tha Thứ (Mục Sư Nguyễn Xuân Đức)2
5Say Mê (Mục Sư Trương Trung Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.